Blog-GridNatječaj za stipendiju za ak. god. 2018./2019. standard

Natjecaj za stipendije Prijavnica

Detaljnije


Obavijest o objavi prvog natječaja FLAG-a Južni Jadran standard

Poštovani članovi, Obavještavamo Vas da je FLAG Južni Jadran objavio svoj prvi natječaj za mjeru 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta LRSR. Natječaj će trajati od 15.11. – 28.12. 2018. godine. Natječaj i dokumentaciju vezanu uz Natječaj možete pogledati na poveznici:https://flagjuznijadran.hr/439-2/   Lijep pozdrav!

Detaljnije


Natječaj za prijam u službu višeg upravnog referenta standard

natječaj NN Natječaj Upute

Detaljnije


SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA STON – Odluka o odabiru standard

Odluka o odabiru

Detaljnije


JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA standard

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša KLASA: 351-01/18-01/67 URBROJ: 2117/1-09/1-18-05   Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na   JAVNU RASPRAVU   STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA   Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. listopada 2018. Javna ...

Detaljnije


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA STON standard

  POZIV 2 DOKUMENTACIJA O NABAVI 2 Troskovnik (2) Projektna dokumentacija     Odluka o odabiru

Detaljnije


Istraživanjem špilje Deveterice započela istraživanja speleoloških objekata Općine Ston standard

Započela su speleološka istraživanja na Pelješcu  u sklopu projekta Tajne podzemnog svijeta Općine Ston. Hrvatsko planinarsko društvo Sniježnica je nositelj projekta koji se provodi u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskim biospeleološkim društvom. Cilj projekta je inventarizirati i vrednovati pronađene speleološke objekte kao i zabilježiti dosada nepoznate u Općini Ston. U okviru projektnih aktivnosti provodit će se istraživanje špiljske faune, izrada topografskih nacrta speleoloških objekata, kao i edukativna predavanja i izložbe za lokalno stanovništvo. S obzirom na neistraženost područja, cilj je uključiti lokalno stanovništvo i upotrijebiti njihovo znanje o podzemnim objektima njihovog kraja. Tijekom prvog speleološkog obilaska izrađen je topografski nacrt špilje Deveterice. Spomenuta špilja koja je odavno poznata lokalnom stanovništvu smještena je ...

Detaljnije


Vanjska revizija EU projekta Povijest na zrnu soli – Odluka o odabiru standard

Odluka o odabiru

Detaljnije


Poziv na dostavu ponuda – Izgradnja montažne sportske dvorane u Putnikovićima standard

Poziv 2 DOKUMENTACIJA O NABAVI (2) PRILOG 1 TROSKOVNIK 2

Detaljnije


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA STON standard

Poziv na dostavu ponuda DOKUMENTACIJA O NABAVI Troskovnik   Projektna dokumentacija

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!