Blog-GridOdluka o odabiru – Izrada kostima i rekvizita za predstave u sklopu projekta Povijest na zrnu soli standard

Odluka o odabiru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Detaljnije


Obavijest o prijemu u službu višeg upravnog referenta standard

Obavijest o prijemu u službu

Detaljnije


Natječaj za prijam u službu višeg upravnog referenta – Obavijest za testiranje standard

obavijest

Detaljnije


Poziv za dostavu ponude u postupku nabave Kostimi i rekviziti za predstave u sklopu projekta „POVIJEST NA ZRNU SOLI“, standard

Poziv za dostavu ponuda Dokumentacija za nabavu Prilog 1 TROSKOVNIK

Detaljnije


Natječaj za stipendiju za ak. god. 2018./2019. standard

Natjecaj za stipendije Prijavnica

Detaljnije


Obavijest o objavi prvog natječaja FLAG-a Južni Jadran standard

Poštovani članovi, Obavještavamo Vas da je FLAG Južni Jadran objavio svoj prvi natječaj za mjeru 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta LRSR. Natječaj će trajati od 15.11. – 28.12. 2018. godine. Natječaj i dokumentaciju vezanu uz Natječaj možete pogledati na poveznici:https://flagjuznijadran.hr/439-2/   Lijep pozdrav!

Detaljnije


Natječaj za prijam u službu višeg upravnog referenta standard

natječaj NN Natječaj Upute

Detaljnije


SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA STON – Odluka o odabiru standard

Odluka o odabiru

Detaljnije


JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA standard

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša KLASA: 351-01/18-01/67 URBROJ: 2117/1-09/1-18-05   Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na   JAVNU RASPRAVU   STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA   Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. listopada 2018. Javna ...

Detaljnije


POZIV NA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE I UREĐENJE OKOLIŠA DJEČJEG VRTIĆA STON standard

  POZIV 2 DOKUMENTACIJA O NABAVI 2 Troskovnik (2) Projektna dokumentacija     Odluka o odabiru

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!