Blog-GridObavijest i poziv o Porezu na nekretnine standard

Obavijest i poziv o Porezu na nakretnine OBRAZAC PN stambeni prostor OBRAZAC PN poslovni prostor OBRAZAC PN gradjevinsko zemljiste

Detaljnije


Natječaj za stipendije za ak. godinu 2017./2018. standard

Natjecaj za stipendije Prijavnica

Detaljnije


Poziv za predlaganje javnih potreba u 2018. godini standard

Općina Ston, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 32. i 33.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) objavljuje P  O Z  I  V za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Ston za 2018. godinu Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima  da poštom ili neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – do 20. listopada 2016. godine na adresu:   OPĆINA STON, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 1, 20 ...

Detaljnije


Poziv za predlaganje javnih potreba u 2018. godini standard

Općina Ston, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 32. i 33.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) objavljuje P  O Z  I  V za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Ston za 2018. godinu Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima  da poštom ili neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – do 20. listopada 2017. godine na adresu:   OPĆINA STON, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 1, 20 ...

Detaljnije


Izvođenja radova na rekonstrukciji Centra za posjetitelje u Putnikovićima standard

don radovi centar za posjetitelje Glavni projekt rekonstrukcija zadružnog doma promjena namj Prilog 2 ESPD obrazac TROSKOVNIK

Detaljnije


Smjernice za izradu proračuna za 2017. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu standard

smjernice za izradu proracuna

Detaljnije


Analiza tržišta – Izvođenje radova na rekonstrukciji Centra za posjetitelje u Putnikovićima standard

  OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU Glavni projekt- rekonstrukcija zadružnog doma- promjena namj NACRT_DON_RADOVI_Centar_za_posjetitelje   TROSKOVNIK

Detaljnije


Rješenje o imenovanju pročelnice JUO Općine Ston standard

rjesenje

Detaljnije


Poziv za dostavu ponuda – Asfaltiranje parkinga u Malom Stonu standard

opcina Ston parking Mali Ston POZIV NA DOSTAVU PONUDA asfaltiranje Mali Ston DOKUMENTACIJA O NABAVI

Detaljnije


Obavijest o početku rada Dječjeg vrtića Ston i Žuljana standard

obavijest za roditelje

Detaljnije


Poziv na dostavu ponuda – Izvođenje građevinskih radova u parku Komarda standard

Poziv za dostavu ponuda troskovnik DOKUMENTACIJA O NABAVI

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!