Općinsko vijeće

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STON


Načelnik Općine: Vedran Antunica
Pročenica JUO: Valentina Vitković
Tajnik JUO: Nikola Đuračić
Referent za knjigovodstveno-računovodstvene poslove: Kate Perović
Referent-blagajnik: Katarina Antunica
Referent za stambeno-komunalne poslove: Jelica Levanat

Referent za upravno-pravne poslove: Ivana Vlahušić

Referent -komunalni redar:
Referent-knjižničar: Sandra Vuletić

Spremačica: Jasmina Mage
Vozač autocisterne: Branko Radić

Općinsko vijece


Izbori 21.05.2017.godine

1. Berislav Glavor (HDZ), predsjednik Općinskog vijeća
2. Frano Vlašić (HDZ)
3. Dragan Herceg (HDZ)
4. Mario Andrović (HDZ)
5. Nenad Bartulović (HDZ)
6. Vedran Kunica (KLGB)
7. Romano Vukas (KLGB)
8. Srećko Čaveliš (KLGB)
9. Miro Bezek (KLGB)
10. Slobodan Vukotić (KLGB)
11. Zdravko Kopanica (HSLS)

Mjesna samouprava


Na području Općine Stonosnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Vijeće mjesnog odbora:

 • razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, izvršnom tijelu Općine,
 • prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 • prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 • prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 • upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća,
 • obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća.

Mjesni odbori na području Općine Ston su:

 1. Boljenovići za područje naselja Boljenovići
 2. Brijesta za područje naselja Brijesta
 3. Broce za područje naselja Broce i Kobaš
 4. Česvinica za područje naselja Česvinica
 5. Dančanje za područje naselja Dančanje
 6. Duba stonska za područje naselja Duba Stonska
 7. Hodilje za područje naselja Hodilje i Malo selo
 8. Luka za područje naselja Luka
 9. Mali Ston za područje naselja Mali Ston
 10. Metohija-Gornje selo za naselja Metohija i Gornje selo
 11. Putniković za područje naselja Putniković, Tomsilavovac i Dubrava
 12. Sparagovići za područje naselja Sparagovići
 13. Ston za područje naselja Ston
 14. Zabrđe za područje naselja Zabrđe
 15. Zaton Doli za područje naselja Gornji Zaton, Donji Zaton i Mali voz
 16.  Zamaslina za područje naselja Zamaslina i Konštari
 17. Žuljana za područje naselja Žuljana.

Mjesni odbor Boljenovići
ZDRAVKO MILOŠ,HRVAT, BOLJENOVIĆI 10 (NL NOSITELJA ZDRAVKA MILOŠA) – predsjednik
MATO MARLAIS, HRVAT, BOLJENOVIĆI 9 (NL NOSITELJA ZDRAVKA MILOŠA) – potpredsjednik
ANTE HLADILO, HRVAT, BOLJENOVIĆI, LUČIĆI 4 (NL NOSITELJA ZDRAVKA MILOŠA)

Mjesni odbor Brijesta
TOMISLAV BOŽOVIĆ, HRVAT, BRIJESTA 18 (HDZ) – potpredsjednik
ZDRAVKO LAZIĆ, HRVAT, B RIJESTA 17 (HDZ) – predsjednik
ANTE PERIĆ, HRVAT, BRIJESTA 2 (HDZ)

Mjesni odbor Broce
MARIO BRBORA, HRVAT, BROCE 10 (HSLS) – predsjednik
IVO LUČIĆ, HRVAT, BIŽANJ 3, STON (NL NOSITELJA IVA LUČIĆA)
TONI VLAŠIĆ, HRVAT, BROCE 34, (HSLS) – potpredsjednik

Mjesni odbor Česvinica
NIKŠA ŽILE, HRVAT, ČESVINICA 9, (HSLS) – predsjednik
MARIJO KOPANICA, HRVAT, ČESVINICA 25, (HSLS) – potpredsjednik
FRANO MIHLINIĆ, HRVAT, ČESVINICA 8, (HSLS)

Mjesni odbor Dančanje
ZORAN RADETIĆ, HRVAT, DANČANJE 1, (HDZ) – predsjednik
MARIO PRČEVIĆ, HRVAT, DANČANJE, PRČEVIĆI 3, (HDZ) – potpredsjednik
ANTE BUHAČ, HRVAT, DANČANJE 5, (HDZ)

Mjesni odbor Duba
NIKŠA GATE, HRVAT, DUBA STONSKA 5, (NL NOSITELJA NIKŠE GATE) – predsjednik
IVO SOKO, HRVAT, DUBA STONSKA 16, (NL NOSITELJA NIKŠE GATE) – potpredsjednik
NEDJELJKO MIHOČEVIĆ, HRVAT, DUBA STONSKA 19 (NL NOSITELJA NIKŠE GATE)

Mjesni odbor Hodilje
DARKO DRAŽETA, HRVAT, HODILJE, (HDZ)
MARIO DELO, HRVAT, HODILJE 23, (HSLS) – potpredsjednik
SRĐAN ANTUNICA, HRVAT, DODILJE 33, (HSLS)
VEDRAN ANTUNICA, HRVAT, HODILJE BB, (HDZ)

Mjesni odbor Luka
ANTE BEGOVIĆ, HRVAT, RUSAN, (HDZ)
ANTE MEKIŠIĆ, HRVAT, LUKA 60, (HDZ) – predsjednik
BORIS FRANUŠIĆ, HRVAT, LUKA, (HDZ) – potpredsjednik

Mjesni odbor Mali Ston
IVICA MEDI, HRVAT , MALI STON, (NL NOSITELJA IVICE MEDI) – predsjednik
MARO SLADE, HRVAT, MALI STON, (NL NOSITELJA IVICE MEDI) – potpredsjednik
IVO LUČIĆ, HRVAT, MALI STON, (NL NOSITELJA IVICE MEDI)

Mjesni odbor Metohija
MARIO ANDROVIĆ, HRVAT, METOHIJA 18, (HDZ) – predsjednik
FRANO ĆURLIN, HRVAT, METOHIJA (HDZ) – potpredsjednik
IVICA PEKOVIĆ, HRVAT, METOHIJA, (HDZ)

Mjesni odbor Putniković
NIKOLA ŽUHOVIĆ, HRVAT, VUKOTIĆI 5, (SDP) – predsjednik
MIRO BEZEK, HRVAT, DONJA DUBRAVA 23, (HSS)- potpredsjednik
ZDENKO PERIĆ, HRVAT, GORNJA DUBRAVA 3, (HDZ)
IRMA LEVANAT, BOŠNJAKINJA, PRISOJE 21, (SDP)
MARIO DOMAGOJ VLAHUŠIĆ, IVUŠIĆI 3, (HSS)

Mjesni odbor Sparagovići
VELIMIR BLITVIĆ, HRVAT, SPARAGOVIĆI, VODOPIJE 1, (NL NOSITELJA VELIMIRA BLITVIĆA) – predsjednik
MARIO LEDINIĆ, HRVAT, SPARAGOVIĆI, LEDINIĆI 3, (NL NOSITELJA VELIMIRA BLITVIĆA) – potpredsjednik
MIHO VULETIĆ, HRVAT, SPARAGOVIĆI, MARIĆI 12, (NL NOSITELJA VELIMIRA BLITVIĆA)

Mjesni odbor Ston
ZVONIMIR STEPIĆ, HRVAT, PLACA 14, STON, (NL NOSITELJA ZVONIMIRA STEPIĆA) – predsjednik
JOZO LEHO, HRVAT, PUT BRAĆE MIHANOVIĆA 29, STON , (HSLS) – potpredsjednik
ĐANI MATIĆ, HRVAT, STONSKE BISKUPIJE 11, STON ( NL NOSITELJA ZVONIMIRA STEPIĆA)
MATEO HLADILO, HRVAT, IMENA ISUSOVA 9, STON, (HSLS)
IVICA MATIĆ, HRVAT, PELJEŠKI PUT 3, STON, (NL NOSITELJA ZVONIMIRA STEPIĆA)

Mjesni odbor Zabrđe
GORAN PINČEVIĆ, HRVAT, PINČEVIĆI 2, ZABRĐE, (HDZ) – predsjednik
ANTE PINČEVIĆ, HRVAT, PINČEVIĆI 4, ZABRĐE (HDZ) – potpredsjednik
ANTONIO PINČEVIĆ, PINČEVIĆI 6, ZABRĐE, (HDZ)

Mjesni odbor Zamaslina
ĐONI MIHOČEVIĆ, HRVAT, ZAMASLINA 4, (NL NOSITELJA ĐONIA MIHOČEVIĆA) – predsjednik
VEDRAN KUNICA, HRVAT, ZAMASLINA 3, (NL NOSITELJA ĐONIA MIHOČEVIĆA) – potpredsjednik
IVICA STOJANOVIĆ, HRVAT, KONŠTARI 7, (NL NOSITELJA ĐONIA MIHOČEVIĆA)

Mjesni odbor Zaton Doli
MIHO KONJUH, HRVAT, ZATON DOLI 1, )HDZ) – predsjednik
NIKŠA MIŠETA, HRVAT, ZATON DOLI, (HDZ) – potpredsjednik
NIKŠA ŠKRABO POK.IVA, ZATON DOLI, (HDZ)

Mjesni odbor Žuljana
SREĆKO ČAVELIŠ, HRVAT, KRAJ 72, ŽULJANA (NL NOSITELJA SREĆKA ČAVELIŠA) – predsjednik
ZDRAVKO ČAKELIĆ, HRVAT, KRAJ 61, ŽULJANA, (KOALICIJA NL-HDZ-HSS) – potpredsjednik
IVICA JEIĆ, HRVAT, KRAJ 75, ŽULJANA (NL NOSITELJA SREĆKA ČAVELIŠA)
SRĐAN JEIĆ, HRVAT, KRAJ 93, ŽULJANA (KOALICIJA NL-HDZ-HSS)
MILENKO ČAKELIĆ, HRVAT, VUČINE 3, ŽULJANA (NL NOSITELJA SREĆKA ČAVELIŠA)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!