Categories ArchivesVijesti

 

Obveza neprofitnih organizacija predaje izvješća o utrošenim sredstvima standard

Općina Ston podsjeća sve neprofitne organizacije na obvezu dostave izvješća o utrošenim sredstvima datih od Općine Ston. Izvješća moraju sadržavati preslike računa, preslike bankovnih izvoda, obrazac PROR-POT (niže naveden) te opisno izvješće o izvršenim programima. Rok dostave izvješća o utrošenim sredstvima je zaključno s 29. veljače 2020. godine.    

Detaljnije
  

Obavijest o objavi – Energetska obnova zgrade kulturno društvene namjene Hodilje standard

Dana 7.6.2019. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je postupka za nabavu radova na energetskoj obnovi zgrade kmulturno društvene namjene u Hodilju.   Naručitelj: Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston.   Objava: Obavijest o nadmetanju za postupak: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE KULTURNO DRUŠTVENE NAMJENE HODILJE je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 7.6.2019., Broj objave: 2019/S 0F2-0023166.  

Detaljnije
   

JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA standard

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša KLASA: 351-01/18-01/67 URBROJ: 2117/1-09/1-18-05   Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na   JAVNU RASPRAVU   STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA   Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. listopada 2018. Javna ...

Detaljnije


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!