Categories ArchivesVijesti

   

JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA standard

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša KLASA: 351-01/18-01/67 URBROJ: 2117/1-09/1-18-05   Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na   JAVNU RASPRAVU   STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE TE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA   Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš sustava javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 12. listopada 2018. Javna ...

Detaljnije
   

Dani otvorenih vrata EU projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji standard

Poštovani, Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Dane otvorenih vrata EU projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će se održavati od 5. do 13. svibnja 2018. na niz lokacija – od Bruxellesa, Dubrovnika do Putnikovića i Korčule. Događanje je organizirala Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA u suradnji s Centrom za poduzetništvo, Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om, Korčulanskom razvojnom agencijom za lokalni razvoj KORA-om i Općinom Ston povodom obilježavanja Dana Europe i Europskog tjedna. Dani otvorenih vrata EU projekata realizirani su u sklopu programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i kampanje koju provodi Europska komisija pod nazivom “Europe in My Region“, a čiji je cilj potaknuti građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska unija financira ...

Detaljnije


Obavijest o obavljanju mjera deratizacije i dezinsekcije na području Općine Ston standard

VETERINARSKA AMBULANTA GRUDA- KONAVLE d.o.o. Gruda 416, 20215 GRUDA OIB 58743603350 Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tel: 020/791-450 mob: 091/539-1353 fax: 020/331-600 Poštovani,  ovim putem Vam dostavljamo:                                  OBAVIJEST    o početku obavezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području općine STON temeljem  članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (Narodne novine br. 79/07,113/08, 43/09.  Preventivna derinsekcija i deratizacija kao posebna mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti provoditi će se na javnim površinama općine STON  od 25. do 30. travnja ove godine.  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta akcija se odgađa za slijedeći dan. deratizacija ston 2018 dezinsekcija ston 2018

Detaljnije


Konačni rezultati izbora članova vijeća mjesnih odbora Općine Ston standard

BOLJENOVICI konacni rezultati BRIJESTA konacni rezultati BROCE konacni rezultati CESVINICA konacni rezultati DANCANJE konacni rezultati DUBA STONSKA konacni rezultati HODILJE konacni rezultati LUKA konacni rezultati MALI STON konacni rezultati METOHIJA GORNJE SELO konacni rezultati PUTNIKOVIC konacni rezultati SPARAGOVICI konacni rezultati STON konacni rezultati ZABRDJE konacni rezultati ZAMASLINA konacni rezultati ZATON DOLI konacni rezultati ZULJANA konacni rezultati

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!