Categories ArchivesJavna nabava

         

Poziv na savjetovanje za pripremu postupka javne nabave za Radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta standard

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Općine Ston, objavljuje: Poziv  SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta Općina Ston, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Poziv na prethodno savjetovanje Obrazac savjetovanja Dokumentacija o nabavi Troškovnik za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta Asfatiranje 2017 (Izvjesce o prethodnom savjetovanju)

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!