Categories ArchivesUncategorizedObjava biračima standard

Poštovani,   u prilogu se prosljeđuje Objava biračima Ministarstva uprave KLASA: 013-01/19-01/60, URBROJ:515-07-02/1-19-2  od 21. studenoga 2019., uz napomenu da se u ovom razdoblju do provedbe izbora ne pristupa preimenovanju ulica, trgova, mjesta i naselja, kako bi se izvadci iz popisa birača mogli izraditi s točnim adresama.   S poštovanjem,     URED DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI   Objava biračima je na linku ispod: Objava biracima

Detaljnije
 

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove standard

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi. Na danas objavljeni Javni poziv, zainteresirani mogu preporučeno poštom ili na prijamni ured Fonda dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje nove fotonaponske elektrane (FNE). Uz to, Fond sufinancira i stručni nadzor nad provedbom projekta, uz uvjet da su svi troškovi nastali nakon objave poziva. Više informacija potražite ovdje. 

Detaljnije


POZIV ZA SUDJELOVANJE NA BOŽIĆNOJ ČAROLIJI U STONU standard

Pozivamo sve koji su zainteresirani za sudjelovanje na događanju  Božićne čarolije koje je predviđeno tijekom mjeseca prosinca u Stonu, da se jave turističkoj zajednici Općine Ston najkasnije do 20. studenog  kako bi se dogovorili za nadolazeće događanje.   U obzir dolaze svi koji  žele ponuditi svoje proizvode poput vina, kuhanog vina, pečenih i kuhanih kobasica, prikli, palačinki, božićnih ukrasa i suvenira, tj. svih  proizvoda koji priliče božićnom ugođaju. Planirana događanja će se održavati u šatoru ispred Kneževa dvora u Stonu, a sudjelovanje na događanju se ne naplaćuje. Upozoravamo sve zainteresirane da je broj sudionika ograničen,te da će prednost imati oni koji se prvi jave. Prijave se vrše u turističkom uredu Općine Ston ili na mail tzston@du.t-com.hr   Za sve informacije  ...

Detaljnije


Obavijest o isplati jednokratne novčane pomoći osobama starijima od 65 godina s područja Općine Ston standard

Poštovani, Dana 22.9.2019. Općinsko vijeće je na svojoj 16. sjednici donijelo Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći starijim osobama od 65 godina s područja Općine Ston („Službeni glasnik Općine Ston“, br. 02/19).   Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje stanovnicima starijima od 65 godina s područja Općine Ston u iznosima prema visini mirovine, i to:   u visini od 300,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu između 0,00 kn (tj. uopće je nema) i 1.000,00 kn, u visini od 250,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn te u visini od 200,00 kn ukoliko umirovljenik ima mirovinu od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn.   Pravo se ostvaruje na način da se podnese pisani obrazac (dostupan u Jedinstvenom upravnom ...

Detaljnije
 

Natječaj za stipendije za. ak. godinu 2019./2020. standard

OPĆINA STON OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 602-01/19-01/03 URBROJ: 2117/04-19-05 Ston, 23.10.2019. godine   Temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata s područja Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 3/13., 18/18) općinski načelnik Općine Ston raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston. U akademskoj godini 2019./2020. dodijelit će se 20 stipendija za studente po 600,00 kuna mjesečno, i to za 10 (deset) mjeseci u godini. Uvjeti natječaja Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske te imaju prebivalište na području Općine Ston najmanje pet godina prije javljanja na Natječaj. Pored navedenog, prijavitelji moraju ispunjavati i slijedeće uvjete: studenti prve godine ...

Detaljnije


Predavanje o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada u srijedu u Općini Ston standard

Udruga ‘Moj otok’ i Općina Ston organiziraju u srijedu, 2. listopada s početkom u 14 sati u dvorani Općine Stonpredavanje o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada. Riječ je o projektu koji ima za cilj ukloniti sav azbest iz okoline, motivirati vlasnike i korisnike da promijene krovište ili fasadu, te informirati javnost koje mogućnosti tržište te sam sustav prilikom izmjene nudi. Također, upućuju poziv svim vlasnicima, odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest (premačlanku 18. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koj sadrži azbest, NN 69/2016) da prijave količinu azbesta u Općinu Ston, kako bi zajednički sudjelovali u rješavanju azbestnog otpada.     Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, ...

Detaljnije
 

Operativni plan provedbe DDD mjera za dan 21.8.2019. na području Općine Ston standard

VETERINARSKA AMBULANTA GRUDA- KONAVLE d.o.o. Gruda 416, 20215 GRUDA OIB 58743603350 Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju   tel: 020/791-450 mob: 091/539-1353 fax: 020/331-600     Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (Narodne novine br. 79/07,113/08, 43/09),  Republika  Hrvatska,  županije,  općine  i  gradovi,  obvezni su osigurati  provođenje mjera  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  (u  nastavku  teksta: DDD mjera) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Stoga donosimo:   OPERATIVNI PLAN PROVEDBE DDD MJERA     za područje : Općina STON 1.Opis mjere koja se provodi: OBAVEZNA  PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA,  ADULTICIDNI TRETMAN 2.Popis ulica, objekata ili prostora na kojima se mjera provodi: STON,  MALI STON, BOLJENOVIĆI, BRIJESTA, BROCE,  ČESVINICA, DUBA, HODILJE, LUKA, MALO SELO, PUTNIKOVIĆI, SPARAGOVIĆI, ZATON DOLI, ZAMASLINA, ŽULJANA ...

Detaljnije

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!