• Short Description1
 • Short Description2
 • Short Description3
 • Short Description3
 • Short Description2
 • Short Description3
 • Short Description3
 • Short Description2
 • Short Description3
 • Short Description3
 • Short Description2
 • Short Description3
 • Short Description3
Novosti
Polugodišnji izvještaj - ekonomska klasifikacija
23.09.2014 13:48:31
Polugodišnje obrazloženje proračuna
23.09.2014 13:46:34

Polugodišnje obrazloženje izvršavanja proračuna Općine Ston za 2014. godinu.

Odluka o usvajanju izvještaja o izvr. proračuna
23.09.2014 13:42:02

Općinsko vijeće Općine ston je na 9. sjednici Općinskog vijeća donijelo odluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna Općine Ston za 2014. godinu.

OBJAVA JAVNE RASPRAVE
18.09.2014 7:50:07

Jedinstveni upravni odjel općine Ston, kao nositelj izrade plana, na temelju članka 86. Zakon o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine broj  76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), a u vezi s čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), i Zaključka općinskog načelnika Općine Ston, Klasa: 350-02/13-01/14, Ur.Broj: 2117-04/14-01-21  od  17. rujna,  2014.godine objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston

Korisni linkovi
Dubrovačko-beretvanska županija
Dubrovačko-beretvanska županija
Turistička zajednica općine Ston
Hrvatska gospodarska komora
DHMZ
Copyright © 2012 Općina Ston